Elektroniske faktureringsløsningertil bilindustrien

Body: 

Basware er verdens førende leverandør af e-fakturering og Purchase-to-Pay-løsninger til bilindustrien. Tusindvis af fabrikanter og leverandører til bilindustrien, herunder Audi, BMW, Daimler, MAN og Volkswagen, bruger Basware Network hver dag til at udveksle elektroniske fakturaer og andre dokumenter i forsyningskæden.

For bilfabrikanter består udfordringen ved automatisering i den lange liste af små leverandører. Manuelle processer for håndtering af papirdokumenter, som f.eks. scanning af fakturaer med optisk tegngenkendelse, er simpelthen for besværlig, og der er højere risiko for at fejl forekommer, hvilket resulterer i ekstra arbejde.

Afskaf papir, og reducer omkostningerne

Basware har udviklet en række meget avancerede, omkostningseffektive e-faktureringsløsninger til bilindustrien for at gøre de finansielle processer mere gennemskuelige, og levere fordele til alle interessenter. De sætter leverandører og købere i stand til hurtigt og problemfrit at afskaffe brug af papir, og udskifte det med deres foretrukne dataformater og overførselsprotokoller til udveksling af transaktionsdata.

Understøttelse af bilindustristandarder

Basware Network muliggør udveksling af e-fakturaer og andre elektroniske dokumenter over hele værdikæden. En uundværlig del af netværket er Basware Automotive Gateway - Baswares branchespecifikke teknologiplatform -  der leverer de løsninger og tjenester, der gør transaktionssamarbejdet muligt. 

Basware Automotive Gateway forenkler i høj grad processen med afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og andre dokumenter, der understøtter branchens forsyningskæde. Mere end 12.000 formatkonverteringer og regler for arbejdsprocessen automatiserer og fremskynder udvekslingen af elektroniske dokumenter mellem mere end 5.000 leverandører og bilproducenter. Basware understøtter alle fælles standarder inden for bilindustrien, og stiller sin ekspertise til rådighed for udvalg og foreninger, der har som opgave at definere disse standarder over hele verden.

Anbefalet læsning:

Hent vores white paper for at få flere oplysninger om, hvordan Basware samarbejder med bilindustrien om at implementere e-fakturering: Elektronisk fakturering i bilindustrien

Aktiveringstjenester for leverandørintegration

Bilproducenter skal integrere alle leverandører for at få fuldt udbytte af de automatiserede finansielle processer. Basware foretager denne overgang hurtigt og smertefrit via den unikke leverandøraktiveringstjeneste. Vores globale serviceteam arbejder med producenterne om at  give deres kunder øjeblikkelig adgang til e-fakturering via en række enkle værktøjer. 

Fordelene ved automatisering er overbevisende og dokumenterede: store omkostningsbesparelser, reducering af menneskelige fejl, øget gennemsigtighed i processer, øget fakturabehandlingstid, forenklet regnskabsrevision, bedre likviditetsbudgettering og sikret overholdelse af skatteregler for både producent og leverandør.

Fordele for bilproducenter

Virksomheder (f.eks. bilproducenter), som modtager mange fakturaer, sigter efter det højest mulige automatiseringsniveau. Derfor har de ofte komplekse og specifikke behov mht. dataindholdet, formater og overførselsprotokoller. Hos Basware har vores tjenester vist sig at kunne opfylde alle krav og gøre tilpasningen til e-fakturering både let og effektiv. Med vores tjenester kan bilfabrikanter:

  • Øjeblikkeligt nå et meget bredt netværk af aktiverede leverandører.
  • Automatisere fakturagodkendelse, herunder obligatoriske og valgfrie felter, nøjagtig udregning og overholdelse af skatteregler.
  • Oprette individuelle rapporter og grænseflader med support af komplekse godkendelsesscenarier.
  • Fuldføre håndteringen af leverandøraktivering og -integrering.

Basware tilbyder unikke, skræddersyede løsninger til modtagere af e-fakturaer i bilbranchen samt en række løsninger til afsendelse af e-fakturaer for leverandører, som alt sammen sigter efter en maksimering af fordelene ved elektronisk transaktionssamarbejde i hele leveringsprocessen.

Fordele for billeverandører

  • Få en komplet tjeneste, der tilbyder sikker, omkostningseffektiv e-fakturering.
  • Undgå udgifter, der medfølger implementering af proces- eller grænsefladeændringer.
  • Brug eksisterende e-fakturaforbindelser til flere købere.
  • Udnyt forbedret gennemsigtighed og prognoser for tilgodehavender.
  • Fremskynd inddrivelsesprocesser sammenlignet med papirfakturering.
  • Sikret overholdelse af skatteregler, herunder brug af digitale signaturer.

Løsningens nøglefunktioner

Basware Portal

Leverandører, som sender få fakturaer, kan benytte vores brugervenlige webportal for manuel indtastning af fakturaer. Basware Networks portal kan også anvendes til at modtage og bekræfte modtagelsen af ordrer. Denne tjeneste konverterer ordrer til e-fakturaer med et enkelt klik med musen. Denne tjeneste tilbydes gratis til leverandører.

e-Invoice Email Lite

Med Basware e-Invoice Email Lite kan bilproducenter modtage e-fakturaer fra selv deres mindste leverandører. PDF-fakturaer, der er sendt via e-mail, modtages som e-fakturaer direkte i kreditorhåndteringssystemet. Basware bruger data fra den integrerede tekst i PDF'en til at konvertere dem til detaljerede e-fakturaer, der kan behandles hurtigt. Denne tjeneste tilbydes gratis til leverandører.

Se videoen

e-Invoice Virtual Printer

Basware e-Invoice Virtual Printer er en enkel, skalerbar løsning til leverandører, der ikke er EDI-kompatible. Udskrivningen omdirigeres til en virtuel printer og overføres til Basware Network, hvor dokumenterne konverteres til e-fakturaer og sendes direkte til bilproducentens fakturabehandlingssystemer. 

Læs faktaarket       Se videoen

EDI

Basware EDI omfatter installation og drift af alle grænseflader, afsendelse og modtagelse af strukturerede data, konvertering til interne formater – herunder XML, iDocs, VDA, EDIFACT, ANSIX12 – og oprettelsen af et fakturabillede til integrering i dit ERP-system.

Let standardkonvertering

Basware har udviklet en proces, der nemt og hurtigt integrerer nye standarder. Fakturaer, der sendes til os i VDA 4906-formatet, verificeres, testes og videresendes i VDA 4938-formatet. Vi udfylder også eventuelt manglende oplysninger som f.eks. skatteregistreringsnumre og adresseoplysninger.

Artikler om Bilindustrien i Basware Videnscenter