Styrk dinBusiness Process Outsourcing-tjenestes effektivitet

Body: 

Med Basware kan du øge konkurrenceevnen for din Business Process Outsourcing (BPO) og sikre, at du leverer værdi til BPO-kunder i hele den økonomiske outsourcingcyklus. 

Vi gør finansielle, økonomiske og regnskabsmæssige processer mere omkostningseffektive og effektive med best in class-automatiseringsløsninger koblet sammen med vores globale leverandørnetværk. Basware-løsninger muliggør mere produktive, langsigtede relationer, der gavner både BPO-leverandøren og forbrugeren af BPO-tjenesten.

 

Vores løsninger giver fordele i tre faser.

Kort sigt: Forbedrer straks effektiviteten

Med Basware-løsninger kan du afstemme definansielleprocesser på tværs af komplekse kundemiljøer. Vi sætter dig i stand til at eliminere papir og indføre elektronisk fakturering fra første dag med integration af flere ERP-systemer, der kan skræddersyes til alle it-landskaber. Basware Network accelererer Purchase-to-Pay-transaktionsudveksling ved at gøre det let at aktivere dine leverandører til at modtage e-ordrer og sende e-fakturaer – uanset hvor i verden de befinder sig.

Mellemlangt sigt: Skaber vedvarende besparelser

Ved at tilføje komplette Purchase-to-Pay-processer og leverandørinteraktion til eksisterende BPO-platforme kan du sikre, at dine kunder øger indkøb under kontrakt og drager fordele fra fuldt automatiseret fakturabehandling. Ved brug af værktøjer såsom samarbejde, der er baseret på sociale medier, og transaktionsvalidering i realtid kan du også fjerne de opgaver, der ikke skaber høj værdi, og som forstyrrer leverandøradministration.

Langt sigt: Differentierer din virksomhed ved konstant at tilføje værdi

Baswares analyseværktøjer giver indsigt i effektiviteten ved de driftsmæssige processer og gør det muligt at identificere strategiske muligheder for likviditet og driftskapital. Dermed kan BPO-leverandører trinvis tilføre vedvarende værdi til deres kunder, der rækker ud over simple procesforbedringer, driftseffektivitet og omkostningsstyring.

Fra Basware-bloggen

Gør mere med mindre: Automatiser fakturabehandling

Selvom det er en vigtig økonomisk og regnskabsmæssig proces, dominerer manuelle kreditorprocesser stadig i mange brancher. En typisk bogholderassistent kan kun håndtere mellem 5.000 og 10.000 fakturaer manuelt pr. år og er desuden ressourceintensiv, og der er risiko for fejl.

Ved implementering af grundlæggende procesfunktioner kan mængden øges til 15.000 fakturaer pr. år. Tilføjes automatiserede, indkøbsordrebaserede og planbaserede fakturamatchingssystemer, kan denne mængde øges endnu mere: til over 30.000 fakturaer pr. år. De bedste resultater opnås, når leverandørbasen er involveret i processen, og best in class-teknologier anvendes til at forbinde handelspartnere. I disse tilfælde overstiger fakturabehandlingsrater pr. fuldtidsbeskæftigede (FTE) mere end 100.000 fakturaer pr år.

Key benefits

1. Effektivitetsforbedring med Basware BPO

Fordele for BPO-kunder:

 • Adgang til førende, fremtidssikret Purchase-to-Pay (P2P)-software
 • Øjeblikkelig forbindelse til et blomstrende netværk af aktive købere og leverandører
 • Udvidet rækkevidde af og dybde for BPO-værdi leveret på tværs af typiske servicetal

Fordele for BPO-leverandører:

 • Levering af mere effektive tjenester takket være integrerede, verdensførende finansielleautomatiseringsløsninger.
 • Let identifikation af forbedringsmuligheder inden for service og sikring af, at levering af værdi går skridtet videre end blot arbitrage.

 

2. Omkostningsbesparelser med Basware BPO

Fordele for BPO-kunder:

 • Mulighed for kapitalforbedringsprogrammer som følge af overskridelse af målet for tjenesteydelsen.
 • Øget kontrol over udgifter, og større synlighed over kreditorbogholderiforpligtelser.

Fordele for BPO-leverandører:

 • Fleksibel prismodel, som tager højde for både vækst- og stilstandsperioder i din virksomhed, og som hjælper dig med at opfylde dine kunders behov, mens du beskytter det økonomiske råderum.
 • Lancering af standardiserede processer over flere kunder og forsikring af, at der kan leveres en betydelig erhvervsmæssig fortjeneste i løbet af hele BPO-kontraktperioden.

 

3. Eksponentiel værdi af Basware BPO

Fordele for BPO-kunder:

 • 360-graders benchmarking af Purchase-to-Pay-transaktionseffektivitet og leverandøreffektivitet, der leverer den nødvendige indsigt, for forbedring af kontinuerlig BPO-tjeneste.

Fordele for BPO-leverandører:

 • Indsigt i transaktionsdata og -tendenser, som giver mulighed for at tilbyde mere rentable tjenester.
 • Forbedret kundeværdi, styrkelse af fremtidige beslutninger og forhandlinger vedrørende fornyelse.

Hovedfunktioner

100% electronic invoicing

Slip for alt  papir med en 100 % e-faktureringsløsning. Vores leverandøraktiveringstjeneste integrerer hurtigt dine leverandører i Basware Network. For leverandører, som fortsat sender dig papir, tilbyder vi en scan and capture-tjeneste, som modtager fakturaer og sender dem til dig elektronisk. Vi vil endda gemme, returnere eller makulere papirfakturaerne for dig.
Læs mere om modtagelse af e-fakturaer

Automatiseret kreditorbogholderi

Baswares automatiserede bogholderiløsninger tilbyder kontrol, overblik og besparelser. Kontrollen er indbygget i systemet og understøtter både fuldt automatiseret og manuel fakturahåndtering. Hverinteressent har overblik over deres Purchase-to-Pay-opgaver og et personligt arkiv. En automatiseret proces betyder en omkostningsbesparelse på 20-60 % og skaber flere muligheder for at udnytte rabatter for tidlig betaling.
Læs mere om automatiserede kreditorbogholderiløsninger

e-indkøb

Baswares indkøbsløsninger understøtter hele indkøbscyklussen fra sourcing, styring af kontraktlivscyklusser, katalogadministration, rekvisition og ordreoprettelse til administration af adfærd igennem brugen af Analytics.
Læs mere om e-indkøbsløsninger

Basware Analytics

Basware Analytics leverer rapportering gennem hele Purchase-to-Pay-processen. Nøgleinteressenter får adgang til imponerende rapporter og dashboards over KPI'er, processer og økonomiske data. Brugere får øjeblikkelig Purchase-to-Pay-oversigt, så de kan træffe bedre og mere informerede økonomiske beslutninger. Faktabaseret beslutningsproces over hele den økonomiske forsyningskæde sikrer proaktiv kontant- og omkostningsstyring samt kontinuerlig procesforbedring.
Læs mere om Basware Analytics for P2P

Mobilitet

Basware Mobile hjælper dig med at fjerne flaskehalse i processen ved at give dine medarbejdere adgang til deres Purchase-to-Pay-opgaver døgnet rundt via deres mobil- eller tabletenheder. Indbyggede apps understøtter iOS- og Android-enheder, og en HTML5-klient understøtter Windows-baserede operativsystemer.

Knowledge center title: 
Læs mere om Basware-løsninger for Business Process Outsourcing (BPO) i Knowledge Center