Vores løsninger til store virksomhedersimplificerer kompleksiteten

Body: 

Baswares løsninger til store virksomheder simplificerer komplekse, finansielle processer, styrker samarbejdet, og reducerer omkostningerne ved global handel

Strømlin interne indkøbs- og faktureringsprocesser. Fremskynd eksterne transaktioner og betalinger med handelspartnere via Basware Network.

For store virksomheder har skiftende virksomhedsstrukturer og omskiftelige markeder gjort oversigt over likviditeten og administration af driftskapitalen meget vigtig, samt omkostningsstyring på bundlinjen altafgørende. Alle virksomheder prøver at reducere driftsomkostninger, kontrollere udgifter til medarbejdere, administrere efterspørgslen, forbedre leverandør- og kunderelationer og få mere nøjagtige finansprognoser, samtidig med at de øger smidigheden og effektiviteten for global handel.

Store virksomheder ser deres leverandører som kilder til innovation og konkurrencemæssige fordele. Virksomheder indfører handelsnetværk for at lette processen med at finde, gennemføre transaktioner og samarbejde med leverandører og andre handelspartnere uden risiko for den kompleksitet, der medfølger international handel.

Derfor samarbejder virksomheder med Basware

Basware samarbejder med virksomheder i hele verden for at automatisere kreditorbogholderier, e-indkøb og e-faktureringsprocesser.  

Vi tilbyder en unik kombination af 25 års erfaring i automatisering af finansielle processer, globalt netværk og førende teknologisk innovation. Vores Purchase-to-Pay (P2P)- og Order-to-Cash (O2C)-løsninger kombineret med Basware Network, giver vores kunder mulighed for at drage fordel af et reelt økonomisk samarbejde mellem flere virksomheder.

Med Baswares løsninger kan store virksomheder:

  • Strømline finansielle processer over hele transaktionscyklussen
  • Automatisere den økonomiske drift på tværs af kreditorbogholderi, debitorbogholderi, indkøb samt rejse- og udlægsstyring
  • Samarbejde effektivt på tværs af alle leverandør- og kundetransaktioner og -relationer 
  • Få fuldt overblik og kontrol over og overholdelse af 100 % af udgifterne
  • Øge proceseffektiviteten og reducere driftsomkostningerne betydeligt
  • Frigøre medarbejdere til at fokusere på aktiviteter, der giver højere værdi, for derved at øge likviditeten

Det er let at komme i gang med Basware

Udskift dyre, manuelle processer med hurtige, fejlfrie og papirløse processer. Behold de systemer og data, som du allerede har, men lad dem arbejde hårdere og mere intelligent for din virksomhed.

Baswares softwareløsninger er udviklede fra bunden til at takle den uundgåelige kompleksitet, der forhindrer virksomheder i dag i at udnytte den sande værdi af deres handelsrelationer.
Læs mere om vores løsninger,

eller kontakt os for at få flere oplysninger.

 

Fra Basware-bloggen

Sådan gør vi:

Optimerede finansielle processer

Virksomheder bruger vores løsninger til at optimere Purchase-to-Pay- og Order-to-Cash-processer. Resultatet? Øjeblikkelig ressourceeffektivitet og hurtigt investeringsafkast grundet smidige finansielle processer, komplet udgiftsoverblik og forbedret likviditetsstyring. Basware kombinerer sociale, mobile og analytiske teknologier samt arbejdsprocesteknologier for at justere interne de finansielle processer. Dette fører til betydelig og vedvarende effektivitet og omkostningsbesparelser.

Cloudbaserede løsninger i virksomhedsklassen

Kunder kan begynde at forenkle de finansielle processer med en enkelt proces eller automatisere hele købs- og salgscyklussen fra første dag. Baswares fleksible virksomhedsløsninger integreres let med komplekse økonomiske miljøer og strukturer med flere organisationer. Dermed kan købere og sælgere styre alle indkøbs- og fakturatransaktioner i et enkelt, samarbejdsbaseret miljø.

Åben, samarbejdsbaseret handel

Vi mener, at virksomheder skal have friheden til at handle sikkert og effektivt uden grænser. Derfor oprettede vi Basware Network.

Basware Network forbinder virksomheder med deres leverandører og kunder via et åbent, sikkert, 100 % elektronisk transaktionssamarbejde, der dækker alle de interaktioner, transaktioner og relationer, der definerer handlen mellem køber og sælger. Vores kunder indgår i relationer, forbinder og gennemfører transaktioner i Basware Network for at opnå øjeblikkelige omkostningsbesparelser, procesforbedringer og handlingsorienteret indsigt i økonomiske data, der muliggør mere effektive betalingsstrategier.

Knowledge center title: 
Læs mere om Baswares løsninger for store virksomheder i Knowledge Center