Den offentlige sektorVejen til effektiv samhandel

Dk offentlig sektor e-fakturering
Body: 

Offentlig-privat samarbejde og effektivt offentligt indkøb er centrale elementer i moderniseringen af den offentlige sektor frem mod 2020.

Den offentlige sektor har fokus på konstant at forbedre en række områder inden for økonomi og indkøb. Herunder især compliance. Med et øget offentlig-privat samarbejde og bedre offentlige indkøb kan betydelige ressourcer frigøres og give mulighed for at udvikle og forbedre den offentlige service samt medvirke til at forbedre produktiviteten.

Den offentlige sektor køber årligt varer og tjenesteydelser for ca 300 mia. kr. Når der købes ind for et beløb af den størrelse, er det yderst centralt at have øje for, hvordan der købes ind. Det er afgørende, at der købes effektivt ind, så der opnåes mest mulig værdi for indkøbskronerne.

Ved at slippe fundstændig for papiret kan det offentlige gøre deres processer på indkøb, fakturering og betaling markant hurtigere. Denne hurtigere bevægelse af kapital styrker økonomien i form af handel og BNP.  De potentielle fordele ved at udskifte manuelle opgaver med elektroniske og automatiserede processer reducerer omkostninger på fakturaer, giver hurtigere behandlingstider, færre fejl og højre grad af compliance. Når man samtidig kan få værdifuld og opdateret indblik i disse processer ved få klik, i stedet for efter dage eller selv måneder, kan man tage velfunderede beslutninger til yderligere at forbedre økonomien.

Hent vores nye white paper: "Why are governments not paperless?" »

Kom udfordringer til livs

Basware har en vision for den offentlige sektor. E-fakturering og e-indkøb er delelementer i denne vision. Offentlige instanser oplever udfordringer med ineffektivitet og mangel på compliance og skal samtidig leve op til krav om øget produktivitet og besparelser. Indkøb og økonomi varetages af mange forskellige utidsvarende systemer, divergerende indkøbspolitikker og meget forskeligartet brugertilslutning. Baswares vision er at hjælpe det offentlige med at skabe synergi i hele processen fra indkøb til betaling og skabe indsigt, overblik og kontrol for dermed at komme de eksisterende udfordringer til livs.

Finansielle udfordringer driver effektivitetsgevinster i den offentlige sektor

I vore dages udfordrende økonomiske miljø, betyder finansielle begrænsninger at offentlige instanser står over for en vanskelig balancegang mellem at sikre god offentlige service af høj kvalitet, samtidig med at de skal levere effektivitetsgevinster. Et område, hvor det er muligt at realisere disse effektivitetsgevinster uden at påvirke servicen til borgerne er ved at automatisere processer ikke alene til fakturahåndtering men også til indkøb i én samlet løsning.

Lovkrav om e-fakturering til den offentlige sektor i Europa

Flere og flere europæiske lande har inden for den offentlige sektor lovkrav om e-fakturering. Basware har en unik position for at hjælpe vores kunder med at opfylde disse krav, da vores åbne handelsnetværk, Basware Netværk, faciliterer udveksling alle former for elektroniske dokumenter, som omfatter e-kataloger, e-anmodninger, e-ordrer og e-fakturaer via et samarbejde med flere end 200 operatører i hele Europa og verden.

E-fakturering i 2018

I Europa er der mange forskellige projekter relateret til e-faktuering. Visse lande som f.eks Danmark og Finland er næsten allerede tæt på 100% e-faktuering i den offentlige sektor. I andre lande som Norge, er e-faktuering på plads for centrale offentlige instanser mens det er en process i faser for kommuner. Portugal, Østrig og Spanien har alle haft forskellige typer af direktiver på plads siden 2014 og andre lande igen har trinvise planer på plads for at nå obligatorisk e-faktering på plads til bestemte datoer i nærmere fremtid. Fælles for alle er dog at de skal være klar til 2018 når et EU mandat for B2G træder kraft.

Fra Basware-bloggen

Knowledge center title: 
Articles from the Knowledge Center