Faktaark: Basware InvoiceReady

Share on:
Text: 

Mange virksomheder oplever store udfordringer i forbindelse med papirfakturering. Tidskrævende og omkostningstunge processer er bare nogle af dem, men fakturahåndtering behøver ikke at være besværligt. 

Basware InvoiceReady fjerner udfordringerne ved at automatisere processerne. Det er en løsning, der er udviklet til at opfylde de krav, som små  
og mellemstore virksomheder har til funktioner og processer i forbindelse med automatisering af kreditorbogholderiet.

Med InvoiceReady bliver hele processen fra indkøb til betaling samt håndtering af rejse-og udlægsafregning automatiseret og elektronisk.

Hvis du vil vide mere om fordelene ved InvoiceReady, så hent vores 2 siders faktaark her.

Hent