Automatisering af eletroniske fakturaer

Sub title: 
Sænk omkostninger og fjern kompleksiteten med automatisering af kreditorbogholderiet

Banner title: 
Ved du at elektroniske fakturaer giver dig mere styr på pengestrømme, udgifter og driftskapital?

Banner text: 
Kreditorbogholderiet har rig mulighed for at levere nøjagtige prognoser for krav til virksomhedens finanser. Effektiv likviditetsstyring kræver dog, at du har kontrol over processen og fuldt overblik over dine udgifter. Shared Service Centres (SSC’er) forventes at kunne levere en service på et konkurrencedygtigt niveau, up to date rapportering, og fakturadata af høj kvalitet. Basware Purchase-to-Pay giver dig en centraliseret og papirfri process for fakturahåndtering med en høj grad af automatisering – uanset, om det er en stor eller lille virksomhed.

Benefit Title: 
Fordele ved automatiserede processer

Benefit Text: 

Baswares løsninger til at automatisere processer til at håndtere elektroniske fakturaer giver en række fordele. Løsningerne er cloudbaserede og sikrer mobilitet og let samarbejde for de personer, der varetager fakturabehandlingsprocessen.

 • Skift til 100% papirløs fakturering fra første dag. Basware kan forbedre effektiviteten og skære drastisk ned på omkostninger ved at fjerne papir fra dine processer og hjælpe med at aktivere dine leverandører. Selvbetjening hjælper til at forkorte svartiden på henvendelser fra leverandører, og er med til at forbedre leverandørforhold.
 • Opnå bedre servicekvalitet fra kreditorbogholderiet, samtidig med at omkostningerne bliver optimerede: En strømlinet og automatisk process gør det muligt for dig at reducere transaktionsudgifter, eliminere rutineopgaver, og opnå rabatter ved tidlig betaling. 
 • Træf bedre finansielle beslutninger med fuldt overblik og databaseret indsigt: Forøg den operationelle og strategiske indflydelse du har på dine interessenter, med adgang til databaseret og real time overblik over dine processer i kreditorbogholderiet, key performance indikatorer (KPI’er) og udgifter.
 • Udnyt let integrering med systemer, funktioner og handelspartnere. Centralisering i et Shared Service Center konsoliderer og standardiserer processen med et eksisterende ERP-landskab.
 • Mobil adgang giver dig større besparelser, og fremskynder processen i bogholderiet. Hurtig og nem gennemgang og godkendelse af udgifter via mobil eller tablet. Mobil adgang til analyser, gør det muligt at træffe bedre og hutigere beslutninger hurtigt.
 • Udnyt rabatter for tidlig betaling og forbedret likviditetsstyring. Disse er blot nogle af fordelene ved en strømlinet fakturagodkendelsesproces og forbedret overblik over fremtidige likviditetsbehov.

Papirløs fakturering fra første dag

 Gennem kombinationen af e-faktureringsløsninger og en global Scan and capture-tjeneste kan du skifte til en 100 % papirløs proces med det samme.

Læs mere

 Gennem kombinationen af e-faktureringsløsninger og en global Scan and capture-tjeneste kan du skifte til en 100 % papirløs proces med det samme.

Vi arbejder sammen med dig og dine leverandører fra starten, så de kan skifte til en e-faktureringsløsning. Vi har flere muligheder inden for e-fakturering mht. henvendelse til leverandører af flere størrelser, herunder fuldt integrerede sendeløsninger til store leverandører, en virtuel printer til mindre leverandører og en leverandørportal til de mindste leverandører. Vi tilbyder også en global Scan and capture-tjeneste til at udfylde hullerne og understøtte en problemfri overgang.

Få flere oplysninger om  modtagelse af e-fakturaer.

See less

Intelligent fakturabehandling

Vores standardløsning omfatter bedste praksis for automatisk start af arbejdsgange, korrekt fakturakontering og tilskyndelse til opgavehåndtering.

 

Læs mere

Vores standardløsning omfatter bedste praksis for automatisk start af arbejdsgange, korrekt fakturakontering og tilskyndelse til opgavehåndtering.

 

Automatiseret kreditorbogholderi drejer sig ikke blot om e-fakturering. Basware-systemet kan tage beslutninger på dine vegne baseret på forretningsregler, godkendelsespolitikker og oplysninger i fakturaen. Hvad er den bedste måde at behandle fakturaen på? Er det ordre- eller planbaseret? Er der en standardleverandørarbejdsgang, der skal bruges til kontrol og godkendelse? Dette er blot nogle få eksempler på, hvordan systemet kan understøtte din fakturabehandlingsproces på intelligent vis.

Læs vores white paper: Driving Performance in Accounts Payable

 

See less

Faktura matching for problemfri fakturabehandling

Match fakturaer til ordrer eller betalingsplaner, og automatiser din proces og opnå væsentlige omkostningsbesparelser og reducerede fakturacyklusser.

Læs mere

Match fakturaer til ordrer eller betalingsplaner, og automatiser din proces og opnå væsentlige omkostningsbesparelser og reducerede fakturacyklusser.

Basware automatiserer processen så meget som muligt ved at matche fakturaer til ordrer, fakturaplaner, kontrakter eller varemodtagelser på header- eller linjeniveau, eller begge dele. Matching fremmer effektiviteten og besparelserne ved automatisk at oprette kontering og indlede arbejdsgange, der minimerer bogholderiets arbejdsbyrde. Dette frigør dine vigtigste medarbejdere, så de kan fokusere på mere værdiskabende opgaver.

Læs vores white paper: How to Best Match Invoices and Drive Down AP Costs by 50%.

See less

Social, mobil, samarbejdende

Du kan forbedre dine leverandørers performance og driftseffektivitet. Du kan også fremskynde fakturagodkendelse for at opnå rabatter, og opnå højere tilfredshed blandt dine ansatte. 

Læs mere

Du kan forbedre dine leverandørers performance og driftseffektivitet. Du kan også fremskynde fakturagodkendelse for at opnå rabatter, og opnå højere tilfredshed blandt dine ansatte. 

Cost center-ansvarlige og projektledere kan øge deres effektivitet ved at gennemse og godkende fakturaer fra deres smartphone eller tablet. Med mobil adgang til Basware Analytics kan økonomi- og indkøbsledere holde sig opdaterede med kreditorbogholderi, indkøb, finans og process-KPI’er.  Mobilitet giver mulighed for at tage hurtigere beslutninger samtidig med at der opstår nye muligheder for at forøge driftskapitalen

Hent vores mobilapp fra Google Play.

See less

Analytics for handlingsorienteret indsigt

Hovedinteressenter får indsigt i processtatus og KPI'er for at understøtte din virksomheds operationelle og strategiske aktiviteter.

 

Læs mere

Hovedinteressenter får indsigt i processtatus og KPI'er for at understøtte din virksomheds operationelle og strategiske aktiviteter.

 

 

Det er vigtigt at gøre de rette oplysninger tilgængelige og handlingsrettede for dine medarbejdere, så de kan administrere og forbedre et ældre bogholderi. Du kan identificere flaskehalse og skride til handling, når du får indsigt i manuelle og automatiske processer. Andre tilgængelige rapporter omfatter likviditetsbudget, betalingsbetingelser, muligheder for rabat for tidlig betaling og registrerede rabatter.

Læs mere om  Basware Analytics - og se skærmbilleder.

See less

Cloudbaserede purchase to pay-løsninger, der nemt kan integreres

Basware tilbyder cloudbaserede purchase to pay-løsninger, som nemt kan integreres med dit ERP-system og andre virksomhedsapplikationer.

Læs mere

Basware tilbyder cloudbaserede purchase to pay-løsninger, som nemt kan integreres med dit ERP-system og andre virksomhedsapplikationer.

Basware har erfaring med integration med flere end 250 forskellige ERP-systemer. Det betyder, at det bliver nemt og ligetil at integrere dine.
 
Cloud-services gør, at virksomheder undgår at bruge den tid og de penge og ressourcer, som en on premise-løsning ville kræve. Og efterhånden som din virksomhed udvikler sig, så kan løsningerne også tilpasses for at passe dit behov.

Læs mere om vores cloudløsninger og let integration 

 

See less

Pakker

Packages Title: 
Automatiseret kreditorbogholderi

Description: 

Løsningerne til automatisering af håndtering af elektroniske fakturaer støtter virksomheders forskellige behov med forskellige niveauer af automatisering. Løsningerne omfatter best-practices med 25-års erfaring med at arbejde med tusindvis af virksomheder.

InvoiceReady™

Ideelt til voksende virksomheder

Perfekt til mindre virksomheder, der søger efter hurtigt og let at tilpasse en papirfri bogholderiproces. Betal pr transaktion.

Request information
See features
Hide features
 • Modtag alle fakturaer som e-fakturaer
 • Scan & Capture-tjeneste
 • P2P-system til dokumentarbejde
 • Standardgrænseflade til ERP
 • Håndtering af medarbejderudgifter
 • Fakturamatching
 • Grundlæggende e-indkøb
 • Mobilitet

AP Automation

For bogholderiydelse i verdensklasse

En brugervenlig, global løsning med mange funktioner. Hjælper med at udnytte muligheder for likviditetsstyring i store virksomheder.

Request information
See features
Hide features
 • Modtag alle fakturaer som e-fakturaer
 • Globale Scan & Capture-tjenester
 • CloudScan for intern scanning
 • Best practice fakturacirkulation
 • Basware Network
 • Fakturamatching til ordrer og planer
 • Avanceret automatisering af fakturagodkendelse
 • Mobilitet

Purchase to Pay

Komplet purchase-to-pay-cyklus

Forvandl hele din indkøbs- og kreditorbogholderiproces. Samarbejd med leverandører over verdens største handelsnetværk.

Request information
See features
Hide features
 • Forbrugerlignende indkøbsoplevelse
 • Best practice arbejdsgange
 • Basware Network
 • Basware Portal til leverandører
 • Scan & Capture-tjenester
 • Automatisk fakturamatching
 • Betalingsplaner for tilbagevendende fakturaer
 • ERP-integration

Gratis rådgivning ifm. implementering

Giv os dine kontaktinformationer, så kan vi arrangere et opkald hvor vi uforpligtende kan drøfte præcis dine behov.

Kontakt os

Basware 100% papirløst

Automatisering af eletroniske fakturaer articles from the Basware knowledge center