Elektronisk rejse- og udlægsafregning (TEM)

Sub title: 
Opnå forbedrede processer til at styre rejse- og udlægsafregning

Banner title: 
Få bedre styr på din virksomheds rejse- og udlægsafregninger (TEM) med Basware Travel and Expense Management-løsning. Så kan du kontrollere omkostninger, før de opstår, fremme refunderingsprocessen, forbedre medarbejdernes tilfredshed, og sikre overholdelse af angivne standarder via hurtig slutbrugertilpasning.

Banner text: 
Kvit papirer helt - kvitteringer opfanges let via din smartphone, og kreditkortbetalinger gennem firmakort føres direkte ind i løsningen - nemt og intuitivt!

Benefit Title: 
Rejse- og udlægsafregning: kontrolleret, effektivt og let

Benefit Text: 

Med Baswares Travel and Expense Management system kan du automatisere processer for rejser og udlæg for hele virksomheden. Den understøtter komplekse rejseregler for at gøre afregningsprocessen mere kontrolleret og lettere for alle. Med den nye brugeroplevelse kan både de rejsende og godkendere nemt få fat i kvitteringer digitalt, godkende planer og udlæg, og oprette udgiftsudlæg – alt kan gøres fra deres mobile enheder.

 • Tjek rejseudgifter inden de opstår. Med Basware Travel & Expense Management kan ansatte oprette rejseplaner, herunder et estimate af udgifter, som skal godkendes inden rejsen books. Cost center-ansvarlige kan med det same godkende rejseplaner fra deres smartphone eller tablet og drage fordel af rabat ved tidlig bestilling.

 • Afregn udgifter lettere via integration med firmakort: Køb, der foretages ved hjælp af firmakort eller rejsekonti, føres automatisk ind i Baswares rejse- og udlægsafregningsløsning.  

 • Tag billeder af dine udgifter med kameraet på din telefon eller tablet: Tag billeder af dine kvitteringer, når du er på firmarejse, så der er klare til at blive oprettede i systemet. Alt dette kan gøres på din smartphone eller tablet.

 • Modtag beskeder, når der er udgifter, der er klare til at blive afregnede: E-mailbeskeder underretter medarbejdere, når der er indkøbselementer fra firmakortet i systemet, som kan afregnes.
   
 • Opret rejseudgifter baseret på eksisterende rejseplaner: Basware Travel & Expense kan automatisk matche afregninger til planer og godkende afregninger inden for angivne margener.
   
 • Kontroller, at dagsgodtgørelserne og udgifter til køretøjsforbrug refunderes korrekt: Indbyggede regler beregner dagsgodtgørelser og udgifter til køretøjsforbrug i overensstemmelse med lokal lovgivning, fælles aftaler og virksomhedspolitik – og fjerner gætteri og minimerer mulighederne for bedrageri.
   
 • Tildel omkostninger fleksibelt: Hele udgiftsbilag eller enkelte udgiftsposter kan opdeles for at tildele omkostninger til forskellige omkostningscentre, projekter eller kunder.
 • Kundecase: Atea

  Atea har gjort brug af Basware Rejse- og Udlægsafregning som en del af deres fulde Purchase-to-Pay-løsning.

  De har været glade for den intuitive UI: “Alle 2500 ansatte har kunnet gøre brug af den. Den er utrolig simpel og brugervenlig.”

  De har oplevet hurtigere indsendelse af udgiftsudlæg: “Det er skønt, fordi vores ansatte indsender deres udgifter så snart de kan.”

Nem selvbetjening for medarbejdere

Brugertilpasning er vigtig for virksomheder, der vil styre deres rejse- og udlægsproces. Basware gør oprettelse af afregning og refundering let.

Læs mere

Brugertilpasning er vigtig for virksomheder, der vil styre deres rejse- og udlægsproces. Basware gør oprettelse af afregning og refundering let.

Basware understøtter Single Sign-On (SSO), hvilket betyder, at medarbejdere har let adgang til systemet. Når du er logget på, kan  det ikke være nemmere at oprette en rejseplan, rejseafregning eller udlægsafregning: Grænsefladen er intuitiv, det er let at tilføje udgiftsposter, og kvitteringer kan registreres via smartphone-kameraet eller en scanner.

See less

Integration af firmakort

Integration af firmakort strømliner rejse- og udlægsrefunderingsprocessen og gør det let at foretage afregning.

Læs mere

Integration af firmakort strømliner rejse- og udlægsrefunderingsprocessen og gør det let at foretage afregning.

Basware Travel & Expense Management kan integreres med alle større kreditkort, hvilket betyder, at indkøbstransaktioner kan føres automatisk ind i systemet og gøres tilgængelige til at blive tildelt en afregning. Medarbejdere underrettes via e-mail, når der er ankommet indkøbselementer fra firmakortet i systemet, som er klare til at blive behandlet. Rejsekonti understøttes også fuldt ud for centraliseret indkøb af rejserelaterede udgifter.

See less

Kvitteringer på mobilen

Gør det nemmere at arkivere udgiftsafregninger ved at tage billeder af dem, når du får dem. Brug kameraet på din telefon eller tablet, og gem dem til senere.

Læs mere

Gør det nemmere at arkivere udgiftsafregninger ved at tage billeder af dem, når du får dem. Brug kameraet på din telefon eller tablet, og gem dem til senere.

Rejsekvitteringer kan nemt blive væk eller ødelagde under en firmarejse. Det store antal kvitteringer du ender med at have fra din firmarejse, gør det ofte tile en tung opgave at administrere dem bagefter. Med Basware Travel & Expense Management kan rejsende bruge deres smartphone eller tablet til at tage billeder af kvitteringer, når de får dem. De kan endda specificere udgiftskategorien og detaljerne for kvitteringen. Disse billeder er nemme at finde frem igen, når udlægsafregningen skal oprettes. Det bliver nemmere og hurtigere at få pengene tilbage.

See less

Rejse- og udlægsafregning – sådan sikres overholdelse

Strømlin, og opnå besparelser på kontrolprocessen over medarbejderudgifter og administrer nøjagtigt indirekte udgifter.

Læs mere

Strømlin, og opnå besparelser på kontrolprocessen over medarbejderudgifter og administrer nøjagtigt indirekte udgifter.

Basware Travel & Expense Management accelererer refunderingstiden gennem mere effektive administrationsprocesser for forretningsrejser, maksimerer overholdelse af intern politik og eksterne bestemmelser og reducerer omkostningen til behandling af rejse og udlæg med helt op til to tredjedele. Mobil adgang gør udgiftsstyring enkelt og forbedrer medarbejdernes tilfredshed. Muligheden for at sende kvitteringer, tilføje udgiftsafregninger og godkende rejseplaner fra din smartphone eller tablet, gør udgiftsadministration mere praktisk, hjælper med at opnå rejserabatter og øge medarbejdertilfredsheden. Med Basware Travel & Expense Management kan du proaktivt kontrollere efterspørgslen og levere handlingsorienteret intelligens over hele udgiftsbilagsprocessen.

See less

Indbyggede rejseregler

Rejseregler kan være meget komplekse – men Baswares løsning gør det let og problemfrit at beregne dagsgodtgørelser og kilometertal.

Læs mere

Rejseregler kan være meget komplekse – men Baswares løsning gør det let og problemfrit at beregne dagsgodtgørelser og kilometertal.

Det er ofte svært for regnskabsmedarbejdere – for ikke at nævne de øvrige medarbejdere – at forstå, hvor kompleks beregning af dagsgodtgørelser og kilometertal er. Dette kan føre til fejl og muligvis skabe juridiske problemer for din virksomhed, hvilket er grunden til, at mange virksomheder vælger Basware Travel & Expense Management. Så undgår de denne kompleksitet, og automatiserer beregningen af udgifter baseret på lokale love og virksomhedspolitik.

See less

Integration med betalings- og fakturasystemer

Når udlægsafregningsprocessen forbindes til bogførings-, betalings- og faktureringssystemer, gør det fakturering og refundering let.

Læs mere

Når udlægsafregningsprocessen forbindes til bogførings-, betalings- og faktureringssystemer, gør det fakturering og refundering let.

En typisk udlægsafregning medtager elementer, der kan refunderes, elementer, der ikke kan, og elementer, der er fakturerbare og/eller er projektrelaterede. Basware Travel & Expense Management integreres med dit eksisterende system for bedst muligt at give kontinuitet og automatisere dine systemer. Dette betyder, at medarbejdere kan oprette en afregning og let angive, hvordan hver udgiftspost skal håndteres.

See less

Pakker

Packages Title: 
Rejse- og udlægsafregning

Description: 

Det kan være svært at styre en global virksomhed - det behøver ikke at være svært at håndtere din rejse- og udlægsafregning.

Travel & Expense Management

Kontrollér medarbejderudgifter

Implementer mere effektive, hurtigere og lettere udgiftsstyringsprocesser, samtidig med at du forbedrer medarbejdernes tilfredshed.

Request information
See features
Hide features
 • Rejseplanlægning og -afregning
 • Udlægsafregningsproces
 • Udlægssrapportering
 • Selvbetjening for medarbejdere
 • Matching og godkendelser
 • Registrering af mobilkvittering

Gratis rådgivning ifm. implementering

Giv os dine kontaktinformationer, så kan vi arrangere et opkald hvor vi uforpligtende kan drøfte præcis dine behov.

Kontakt os

Basware 100% papirløst

Knowledge center title: 
Læs mere om Travel & Expense Management i Basware Knowledge Center.

See more in the Knowledge Center