Automotive

For bilfabrikanter består udfordringen ved automatisering i den lange liste af små leverandører. Manuelle processer for håndtering af papirdokumenter, som f.eks. scanning af fakturaer med optisk tegngenkendelse, er simpelthen for besværlig, og der er højere risiko for at fejl forekommer, hvilket resulterer i ekstra arbejde.

Afskaf papir, og reducer omkostningerne

Basware har udviklet en række meget avancerede, omkostningseffektive e-faktureringsløsninger til bilindustrien for at gøre definansielleprocesser mere gennemskuelige, og levere fordele til alle interessenter. De sætter leverandører og købere i stand til hurtigt og problemfrit at afskaffe brug af papir, og udskifte det med deres foretrukne dataformater og overførselsprotokoller til udveksling af transaktionsdata.

Understøttelseafbilindustristandarder

Basware Network muliggør udveksling af e-fakturaer og andre elektroniske dokumenter over hele værdikæden. En uundværlig del af netværket er Basware Automotive Gateway- Baswares branchespecifikke teknologiplatform -  der leverer de løsninger og tjenester, der gør transaktionssamarbejdet muligt. Basware Automotive Gateway forenkler i høj grad processen med afsendelse og modtagelse af elektroniske fakturaer og andre dokumenter, der understøtter branchens forsyningskæde. Mere end 12.000 formatkonverteringer og regler for arbejdsprocessen automatiserer og fremskynder udvekslingen af elektroniske dokumenter mellem mere end 5.000 leverandører og bilproducenter. Basware understøtter alle fælles standarder inden for bilindustrien, og stiller sin ekspertise til rådighed for udvalg og foreninger, der har som opgave at definere disse standarder over hele verden.

Fordele for bilproducenter

  • Øjeblikkeligt nå et meget bredt netværk af aktiverede leverandører.
  • Automatisere fakturagodkendelse, herunder obligatoriske og valgfrie felter, nøjagtig udregning og overholdelse af skatteregler.
  • Oprette individuelle rapporter og grænseflader med support af komplekse godkendelsesscenarier.
  • Fuldføre håndteringen af leverandøraktivering og -integrering.

Fordele for billeverandører

  • Få en komplet tjeneste, der tilbyder sikker, omkostningseffektiv e-fakturering.
  • Undgå udgifter, der medfølger implementering af proces- eller grænsefladeændringer.
  • Brug eksisterende e-fakturaforbindelser til flere købere.
  • Udnyt forbedret gennemsigtighed og prognoser for tilgodehavender.
  • Fremskynd inddrivelsesprocesser sammenlignet med papirfakturering.
  • Sikret overholdelse af skatteregler, herunder brug af digitale signaturer.

Basware er verdens førende leverandør af e-fakturering og Purchase-to-Pay-løsninger til bilindustrien. Tusindvis af fabrikanter og leverandører til bilindustrien, herunder Audi, BMW, Daimler, MAN og Volkswagen, bruger Basware Network hver dag til at udveksle elektroniske fakturaer og andre dokumenter i forsyningskæden.