InvoiceReady - Hvad?

Basware InvoiceReady giver din virksomhed en kontrolleret og bekvem transformation til fuldt automatiseret fakturabehandling.

Kontrol og gennemsigtighed i hele kreditorprocessen

Med Basware InvoiceReady, kan kreditorbogholderiet opretholde kontrol og få fuldt overblik over hele kreditorprocessen. De avancerede funktioner i systemet fjerner dobbeltbetalinger og manuelle opgaver, såsom data-input, scanning, kopiering, fax og gensendelse af fakturaer.

Forbedret fakturacyklus og built-in compliance

Real-tid tracking og detaljerede revisionsspor for hver håndtering er tilknyttet hver faktura og vil forbedre den interne kontrol. Med færre fejl og mistede eller fejlarkiverede fakturaer, vil de samlede udgifter til fakturabehandling falde markant.
Forbedret faktura cyklustider giver virksomheden mulighed for at drage fordel af rabatter ved tidlig betaling - og eliminerer sanktioner ved for sen betaling.

Pay as you go

Du betaler kun for de services,
du bruger - baseret på antallet af de faktiske månedlige fakturaer - og fordi Basware InvoiceReady er meget skalerbar, kan du nemt øge mængden af brugere og integrere nye datterselskaber i
løsningen i takt med at din virksomhed vokser.

Nem implementering

Basware InvoiceReady er en standardiseret SaaS (Software as a Service) pakke. Det er hurtigt og nemt installeret - ofte i løbet af dage - og integreres med dine eksisterende systemer. Der er intet behov for tidskrævende tilpasninger. Best practice fra flere hundrede virksomheder over hele verden er indbygget og klar til at gavne din forretning.

Systemet skaber et smidigt workflow, som giver maximal effektiv automatisering og sænker mængden af papiraffald.

Fakturaer

Alle indkomne fakturaer bliver scannet og omdannet til e-fakturaer. Du definerer selv det elektroniske flow for fakturaerne, så de fremsendes til de rette personer til validering og godkendelse.

Kontrakt match

Tilbagevendende fakturaer matches automatisk med kontrakter og regler. Fakturaer som matches sendes automatisk til betaling, hvilket sparar tid. Fakturor som ikke matches sendes til den rette person til validering og godkendelse.

Rejse- og udlægsafregning

Alle rejse- og udlægsafregninger håndteres elektronisk med 100% synlighed og kontrol. Scannede bilag vedhæftes nemt. Der er mulighed for tilretning af udgiftstyper og automatisk kontering.

Elektronisk arkivering

Få fuldt overblik over hele processen fra indkøb till betaling. Arkivet er fuldt søgbart og tilgængeligt.


Download fact sheet >

 

InvoiceReady er en fuldt automatiseret fire-i-en-løsning til håndtering af hele fakturahånteringsprocessen og rejse- og udlægsafregning.