InvoiceReady - Hvordan?

Modtagelse af e-fakturaer er udgangspunktet for en fuldt automatiseret, omkostningsbesparende proces. Det er derfor Basware InvoiceReady indeholder Scan & Capture service, som omdanner papirfakturaer til elektronisk format. Du skal bare sørge for at dine fakturaer bliver sendt til en postboks ved et af Baswares scanningscentre, så kommer de til dig som e-fakturaer.

Leverandøraktivering

De leverandører som har mulighed for at sende e-fakturaer, kan ved hjælp af InvoiceReady sikre, at fakturaen kommer direkte til den rette person.
Vi kan også hjælpe med at aktivere dine leverandører på flere måder. For virksomheder, der ønsker at høste det fulde udbytte af efakturering, kan Basware Supplier Activation Service forbinde enhver virksomhed til dit leverandørnetværk.

Processen

Når en faktura er modtaget, får den rigtige person i virksomheden automatisk besked via e-mail. Ved at følge det direkte link i e-mailen, kan købsfakturaer, rejseplaner og udgiftsopgørelser gennemgås og godkendes. Det browser-baserede interface gør løsningen meget brugervenlig. Alle trin i arbejdsgangen og det komplette revisionsspor er synlige på alle tidspunkter. Det betyder at alle medarbejdere kan følge op på real-tid. På grund af systemets fleksibilitet, er opdatering af fakturaen muligt på ethvert trin i godkendelsesprocessen.
Systemet understøtter også salg og foretager skatteberegninger og periodiseringer.

Tilbagevendende betalinger

Tilbagevendende fakturaer til betaling - leje-, leasing-, kontor vedligeholdelses- og mobiltelefonkontrakter er nemme at håndtere. Ind-gående fakturaer bliver automatisk matchet med de eksisterende regler, kontrakter og betalingstids-planer. Nye kontrakter og tids-planer tilføjes nemt.
Det adaptive workflow sikrer, at fakturaer håndteres i overens-stemmelse med virksomhedens godkendelsesrettigheder og -politikker. Systemet informerer auto-matisk den ansvarlige person om udløbede kontrakter

Med Baswares InvoiceReady, får du et sikkert og omkostningseffektivt system, der:
 • Sikrer kontrollerbar og papirfri fakturahåndtering fra dag 1
 • Sænker omkostningerne ved ‘fra indkøb til betalings’ processen med 40-60 %
 • Fjerner udgifter til scanning og fakturahåndtering
 • Sænker antallet af fejl og fejlrelaterede udgifter
 • Reducerer udgifterne til arkivering med op til 90 %
 • Sikrer fuld kontraktoverholdelse
 • Forbedrer cash-on-hand planlægning og DPO’er
 • Sikrer rabatter ved tidlig betaling og eliminerer gebyrer ved for sen betaling
 • Letter kontrol og svartider ved spørgsmål om fakturaer
 • Øger effektivitet, overblik, kontrol og overholdelse i alle trin i processen
 • Hurtigt implementeres
 • Har en lav opstartspris og ‘pay as you go’ betaling
   

Download fact sheet >

 

Med Baswares InvoiceReady får du dine fakturaer elektronisk fra første dag. Også selvom dine leverandører ikke sender e-fakturaer.